Hvem er dragemesteren

Jeg hedder Dorthe Nielsen, er uddannet terapeut under titlen Mentor og Coach vedr. børn og unge med autisme og autismelignende udfordringer og har arbejdet med inklusion og trivsel i grundskolen for både børn i normalskolen og på specialskoler, klasseklima og arbejdet med relationsdannelse og gruppedynamik i både skole, institutioner og som konsulent i familien i 12 år.

Herunder har jeg kort beskrevet, hvad jeg eventuelt kan bistå med af opgaver:

 

Opgaver jeg eksempelvis vil kunne løse

1.     Inklusion af elev i mistrivsel i skolen samt relationsdannelse til klassekammerater og/eller lærere.

2.     Udarbejde personlighedsanalyse til belysning af hvilke triggerpunkter, der forhindrer eleven i at kunne deltage sammen med eksempelvis sin klasse, voksne, forældre mv. i tæt samarbejde med PPL/PPR.

3.     Ved hjælp af brætspil og/eller bordrollespil at arbejde med relationsdannelse, forståelse for andre, asynkronitet og inklusion.

4.     Assistere psykologer, pædagoger og lærere i arbejdet med at få vendt mistrivsel til trivsel og/eller guide forældre til at hjælpe deres barn bedst muligt ud af mistrivsel.

5.     Holde seminarer/webinarer og foredrag om børns personlighedstræk, miljøpåvirkning, selvforståelse og påvirkning af hinanden.

Derudover afholder jeg kurser i brætspil, bordrollespil, world building og spilstyring for unge og voksne. Både fagpersoner og voksne i al almindelighed.

Lidt om mine kompetencer

·       Uddannet teolog fra Københavns Universitet

·       Uddannelse i offentlig administration som kordegn

·       Master of Business i ledelse

·       Terapeutuddannelse med fokus på mentor og coach vedr. børn og unge med autisme eller autismelignende udfordringer

·       Certificeret i personlighedsanalyse af børn i grundskolen.

30 års erfaring med bordrollespil
12 års erfaring i at bruge bordrollespil terapeutisk iht. børn med autisme
9 års erfaring i at bruge brætspil, pokemonkort og rollespil til relationsdannelse i skolen
9 års erfaring med at arbejde med børn i mistrivsel ved at bruge brætspil, bordrollespil og world building som et arbejdsredskab i skolen
7 års erfaring med at benytte redskaber fra ledelse og coaching til at give unge kompetencer til at styre bordrollespil med flere deltagere, så alle får den bedst mulige oplevelse
7 års erfaring i at benytte redskaber fra ledelse og coaching til at skabe en bedre klassedynamik.