Fra mistrivsel til trivsel

Sidder dit barn hjemme i mistrivsel? Har dit barn måske endog fuld skolevægring?

Det er vigtigt for alle mennesker at komme ud af hjemmet og skabe indhold i sin dagligdag. For børn i mistrivsel er det lige så vigtigt, men det kræver overvindelse og tryghed.
For nogle børn er en tur i haven eller et brætspil i stuen nok, mens andre gerne vil i skoven eller lave bål ved et shelter.

Jeg kommer hjem til jer i dagtimerne og laver noget med dit barn, der ikke handler om skole. Sammen sætter vi os ned og aftaler præmissen, så dit barn kan være i det.

Er du sagsbehandler i en familieafdeling i en kommune, kan tilbuddet indgå under folkeskolelovens § 5, stk. 5 med det fokus på sigt at få barnet til at indgå i en skolesammenhæng.

Priser private:
1169 kr. + moms ex. transport for 4 timer inkl. forberedelse

Priser kommuner:
1169 kr. + moms ex. transport for 2 timer inkl. statusrapport
669 kr. + moms for forberedelsestid, møder oa. ud over tid med barnet.